آخرین خبر از شنیده شدن صدای مهیب در مناطقی از شهر کرمانشاه !

شناسهٔ خبر: MTA1ODY0 -
ساعتی قبل صدای مهیبی در برخی از مناطق شهر کرمانشاه شنیده شد که باعث نگرانی مردم شد.

به گزارش پیک نکا،فرماندار کرمانشاه گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده ظاهرا مسئله امنیتی نیست، هر چند بدنبال منشاء این صدا یا انفجار هستیم.

رنجبر فرماندار کرمانشاه ضمن تائید شنیده شدن صدای مهیب در شهر کرمانشاه گفت :پس از بررسی های صورت گرفته ، هنوز علت این صدا مشخص نشده و در حال بررسی بیشتر هستیم .

 رنجبر گفت :آنچه که شهروندان باید از آن اطمینان داشته باشند این است که به هیچ وجه این‌ مسئله امنیتی نبوده است.

 

 

 

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه