بازگشت کاپیتان

شناسهٔ خبر: MTA2NDUx -
مهدی رحمتی در بازگشت به ترکیب اصلی استقلال بازوبند کاپیتانی استقلال را بازهم به بازو بست

به گزارش پیک نکا، مهدی رحمتی در بازگشت به ترکیب اصلی استقلال بازوبند کاپیتانی استقلال را بازهم به بازو بست

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه