چرا سن امید به زندگی افزایش یافته است؟

شناسهٔ خبر: MTE1NDgz -
سن امید به زندگی در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش است و این روند سبب افزایش حس امید در زندگی افراد شده است. محققان بر این باورند که میزان افراد مسن در کشور امریکا افزایش یافته است و همچنین میزان امید به زندگی در این افراد نیز روندی رو به افزایش داشته است.

به گزارش پیک نکا، سن امید به زندگی در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش است و این روند سبب افزایش حس امید در زندگی افراد شده است.  محققان بر این باورند که میزان افراد مسن در کشور امریکا افزایش یافته است و همچنین میزان سن امید به زندگی در این افراد نیز روندی رو به افزایش داشته است.

طی مطالعات اخیر امید به زندگی مسئله ای است که در بیشتر افراد افزایش داشته است. جهت محاسبه سن بیولوژیکی معیارهای مختلفی مانند متابولیسم، التهابات، عملکرد اعضای مختلف بدن، فشار خون و ظرفیت ریه ها و تنفس وجود دارد. تمامی گروه های سنی نیز با یک معیار سنجیده نمی شوند. این پارامترها در افراد با سنین مختلف، متفاوت است. بزرگسالان در رده سالمند، بیشترین کاهش سن بیولوژیکی را داشته اند و مردان در مقایسه بازنان نیز کاهش چشمگیرتری داشته اند.

 

سن امید به زندگی

محققان خاطر نشان کردند که پیری و افزایش امید به زندگی می تواند از پیامدهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد

عوامل موثر در افزایش سن امید به زندگی

با توجه به مطالعات اخیر اختلافاتی می تواند در سن بیولوژیکی تاثیر گذار باشد. عواملی مانند مصرف سیگار و چاقی از آن دسته می باشند. اما به طور کلی هر چه سن افزایش یابد این اختلافات بیشتر نمایان می شوند. این امر بر روی افراد جوان و زنان تاثیرات بیشتری نشان می دهد. هر چند که این تغییرات نمی تواند میزان سن امید به زندگی را در افراد تغییر دهد. بهبود رفتارهای سالم و مصرف  داروهای تجویزی توسط پزشکان نیز دو عامل تاثیر گذار افزایش امید به زندگی در افراد سالخورده است.

 

امید در افراد سالخورده

محققان خاطر نشان کردند که پیری و افزایش سن امید به زندگی می تواند از پیامدهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد. در صورتی که زندگی افراد با رشد و توسعه بدون پیری همراه باشد یک پیامد زیانبار زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. ممکن است که هزینه های مختلفی افزایش یابد مانند هزینه های مراقبت های پزشکی، اما افراد زیادی زندگی خود را با بیماری و معلولیت می گذرانند و ناچار به صرف این هزینه های می باشند تا زنده بمانند و امید خود را زنده نگه می دارند. در صورتی که بخواهیم سن بیولوژیکی را جوان نگه داریم می بایست هزینه های مراقبت بهداشتی و سلامتی زیادی داشته باشیم تا در رفاه به سر ببریم. اما به صورت کلی در بیشتر جوامع در بین افراد سالخورده میزان امید به زندگی بیشتری را شاهد هستیم که ارتباط نزدیکی با سن بیولوژیکی و یا سلامتی ندارد.

 
نت نوشت

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه