کلیپ | اولین روز از اجرای طرح کنترل بر ورودی‌های شرقی و غربی شهر نکا

شناسهٔ خبر: MTE3MjI0 -
در اولین روز از اجرای طرح ملی پیشگیری و مقابله با کرونا با محدودسازی ارتباط اجتماعی از طریق قطع زنجیره انتقال ویروس این بیماری در شهرستان نکا مبادی ورودی شرقی و غربی این شهر مورد نظارت جدی و کنترل تردد قرار گرفت.

به گزارش پیک نکا، در اولین روز از اجرای طرح ملی پیشگیری و مقابله با کرونا با محدودسازی ارتباط اجتماعی از طریق قطع زنجیره انتقال ویروس این بیماری در شهرستان نکا مبادی ورودی شرقی و غربی این شهر مورد نظارت جدی و کنترل تردد قرار گرفت.

 

 

دانلود 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه