جسد زن جوانی که در گودال پل شهرک غرب رها شده بود

شناسهٔ خبر: MTExNjEx -

به گزارش پیک نکا، تحقیقات جنایی برای افشای راز مرگ مرموز زن جوان ناشناسی که جسدش در حوالی شهرک قدس- غرب- تهران پیدا شد در دستور کار بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران و کارآگاهان قرار گرفت.

 
ساعت 10 شامگاه دوشنبه، مأموران کلانتری 134 شهرک قدس در تماس با بازپرس کشیک قتل Murder پایتخت خبر از کشف جسد این زن دادند. با حضور بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران به همراه تیم تحقیق ، مشخص شد از زمان مرگ این زن که حدود 35 سال داشت چند روزی گذشته است. همچنین ادامه تحقیقات نشان داد جسد که در پرده توری سفید رنگی پیچیده شده بود از محلی دیگر به زیر پل Bridge انتقال یافته و در گودال رها شده است.جسد این زن برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و کارآگاهان، تحقیقات تخصصی برای شناسایی هویت وی و کشف علت مرگش را آغاز کردن

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه