اختصاصی پیک نکا/

فردای پس از آتش سوزی مغازه در نکا به روایت تصویر

شناسهٔ خبر: Njg4MDY -
فردای پس از شب آتش‌سوزی در خیابان علمیه نکا که دود و غبار به طور کامل فروکش کرد، ابعاد کاملی از خسارات وارده محرز شد که دوربین پیک نکا به ثبت بقای مانده از این اتفاق پرداخته است.

به گزارش پیک نکا، فردای پس از شب آتش‌سوزی در خیابان علمیه نکا که دود و غبار به طور کامل فروکش کرد، ابعاد کاملی از خسارات وارده محرز شد که دوربین پیک نکا به ثبت بقای مانده از این اتفاق پرداخته است.


 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه