آیا طلبکاران میتوانند زودتر از زوجه برای مطالبه بدهی از زوج اقدام کنند؟

شناسهٔ خبر: OTg5ODA -

به گزارش پیک نکا، با سلام و احترام اجراییه با موضوع کسر از حقوق بابت مطالبه مهریه به سازمان محل کار همسرم ارسال گردیده است، دوماه از حقوق ایشان کسر گردید و به من پرداخت گردید ماه سوم از طرف محل کار ایشان پرداخت نگردید، به آنجا مراجعه کردم و مدیر مالی سازمان مربوطه گفتند چون همسر سابق شما تسهیلات معوقه دارد و سازمان تعهد کسر از حقوق در سالهای گذشته برای ایشان صادر کرده ما موظفیم ابتدا وام های معوقه ایشان را پرداخت کنیم و بعد مهریه شما را واریز کنیم، مبلغ وام های ایشان زیاد است و به این زودی تسویه نمی گردد، حتی مدیر مالی آنجا گفتند که مطمن هستند همسر سابق من از قصد آن وام ها را واریز نکرده تا اینکه سازمان را مجبور کند که ابتدا آن وام ها را تسویه کند و به من چیزی نرسد، خوهش می کنم راهنمایی کنید چکار کنم، آیا آن سازمان می تواند اجراییه دادگاه را به بهانه اینکه تعهد به بانک را سالهای قبل داده پشت گوش انداخته و اجرا ننماید؟ من باید چکار کنم؟ تشکر

 

 

مهریه طلب ممتاز است و بر هر طلب دیگری اولویت خواهد داشت لذا میتوانید مراتب را به دادگاه گزارش دهید.

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه